Afscheidssymposium
Nico Trap

Over de ontwikkeling van cataract en refractie chirurgie en de uittocht uit het ziekenhuis.
Datum: 21 Oktober 2022
Locatie: Hotel Theater Figi,
2 Het Rond, 3701 HS, Zeist

Ter ere van het afscheid van Nico Trap van de oogzorg wordt een symposium middag georganiseerd waarin de onderwerpen aan bod komen waarop Nico in zijn carrière een substantiële invloed heeft gehad. Vanuit zijn interesse om mensen zonder bril te kunnen laten functioneren en vanuit een interne drijfveer dat zorg beter georganiseerd kan worden, gecombineerd met de nodige eigengereidheid, heeft Nico voorop gelopen in innovaties in de Nederlandse oogzorg. Tijdens het symposium zullen collega’s die in meer of mindere mate Nico’s gezichtspunten steunden het woord nemen. Vanuit historisch perspectief zal stilgestaan worden bij de huidige state of the art cataract en refractiechirurgie en een doorkijk worden gegeven van de doorontwikkelingen. Voor deze middag zijn oogartsen, oogartsen in opleiding en alle andere oogheelkundig geïnteresseerde professionals van harte uitgenodigd.

Voor deze scholing zijn voor oogartsen 3 accreditatiepunten bij het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap en voor optometristen bij de Nederlandse Optometristen Vereniging aangevraagd.

Afscheidssymposium Nico Trap

Datum: 21 Oktober 2022

Locatie: Hotel Theater Figi,
2 Het Rond, 3701 HS, Zeist

Start over:

Afscheidssymposium Nico Trap

Datum: 21 Oktober 2022

Locatie: Hotel Theater Figi,
2 Het Rond, 3701 HS, Zeist

Afscheidssymposium Nico Trap

Datum: 21 Oktober 2022

Locatie: Hotel Theater Figi,
2 Het Rond, 3701 HS, Zeist

Sprekers

Prof. dr. R.M.M.A. Nuijts
- Hoofd Hoornvlies Kliniek & medisch directeur Chirurgisch Dagcentrum Maastricth UMC+

Prof. dr. Rudy Nuijts (1962) is vanaf juli 1994 verbonden aan de afdeling Oogheelkunde van het Academisch Ziekenhuis Maastricht (azM) en het Atrium Medisch Centrum te Heerlen. Hij is hoofd van de Hoornvlies Kliniek van het Academisch Centrum voor Refractie Chirurgie (ACRC) van het azM. Per 1 september 2013 is hij benoemd tot Bijzonder Hoogleraar Hoornvliestransplantatie- en Refractiechirurgie.

Hij is (mede)auteur van meer dan 100 wetenschappelijke publicaties en verzorgde op uitnodiging meer dan 200 presentaties in binnen- en buitenland. Zijn onderzoeksgroep verricht onderzoek naar nieuwe behandelmethodes voor hoornvliestransplantaties en keratoconus. Daarnaast worden in de Universiteitskliniek in Europees verband nieuwe kunstlens typen onderzocht zoals torische kunstlenzen, die cylinder afwijkingen corrigeren, en multifocale kunstlenzen die een leesbril overbodig maken. Deze nieuwe kunstlenstypen worden gebruikt bij refractiechirurgie en staaroperaties. Met deze innovatieve behandelmethoden is het uiteindelijke doel om de patiënten tevredenheid na hoornvliestransplantaties en staaroperaties nog verder te verbeteren.

Drs. Cees Verdoorn
- Medisch directeur bij Lasik Centrum oogkliniek Nederland en oogart Bergman Clinics

Cees Verdoorn is sinds 1993 actief in de refractiechirurgie, eerst in het excimer Lasercentrum Nijmegen. Later richtte hij het Lasik Centrum oogkliniek op. Hij is mede-auteur van de consensus richtlijn Refractiechirurg NGRC. Sinds 2013 is hij werkzaam als oogarts bij Bergman clinics.

Drs. Michiel Luger
- Refractie chirurg FYEO

Michiel Luger is sinds 1999 refractie chirurg en oprichter van VisionClinics. Het is zijn missie om de best mogelijke visus te bereiken met zo min mogelijk afhankelijkheid van een bril. Sinds 2021 werkt hij bij FYEO.

Drs. An-Katrien de Brauwer
- Oogarts en refractiechirurg Xpert Clinics Oogzorg

An-Katrien de Brauwer koos direct na haar opleiding tot oogarts in 2019 om te gaan werken in de zelfstandige oog kliniek Xpert Clinics Oogzorg. In 2021 heeft ze zich ook toegelegd op de refractiechirurgie.

Dr. Robert Wisse
- Oogarts UMC Utrecht

Robert Wisse heeft zich gespecialiseerd in hoornvlieschirurgie. Sinds 2016 is hij betrokken bij een bedrijf dat refractiemetingen ontwikkelt vanaf de computer zonder tussenkomst van oog professionals. In de Covid-19 pandemie heeft hij een triage opgezet met optometrie studenten om oog patiënten van een goed behandeladvies te voorzien zonder oogartsenbezoek.

Drs. Nico Trap
- Oogarts Xpert Clinics Oogzorg (voorheen Oogkliniek Heuvelrug)

Nico Trap startte na zijn opleiding als oogarts in het Diakonessenziekenhuis. Hij was een van de eerste oogartsen die in Nederland de phaco techniek toepaste. In 2003 startte hij zijn eigen refractie kliniek. In 2009 richtte hij oogkliniek Heuvelrug op.

Afscheidssymposium Nico Trap

Datum: 21 Oktober 2022

Locatie: Hotel Theater Figi,
2 Het Rond, 3701 HS, Zeist