Lensimplantatie versus ooglaserbehandeling

Ben jij al jaren afhankelijk van je bril of contactlenzen, en wil je hier vanaf? Er zijn verschillende vormen van refractiechirurgie die ervoor zorgen dat je geen bril of contactlenzen meer nodig hebt. Denk je erover om te kiezen voor een lensimplantatie of een ooglaserbehandeling? Dan vertel ik je graag meer over de verschillende behandelingen.

De behandelingen

Bij ooglaseren wordt een dun laagje hoornvlies behandeld met een laser. Het doel van deze behandeling is de vorm van het hoornvlies aan te passen, waardoor de sterkte wordt gecorrigeerd. Bij een lensimplantatie wordt via een kleine incisie in het hoornvlies een lensimplantaat in het oog geplaatst. Bij beide behandelingen kun je daarna weer scherp zien zonder bril of lenzen.

Lensimplantaten

Er bestaan 2 soorten lensimplantaties; voorzetlenzen en vervanglenzen. Vervanglenzen, zoals het woord al zegt, worden gebruikt om de eigen ooglenzen te vervangen. Ze worden veelal bij mensen boven de 55 jaar gebruikt en zijn eventueel op alle afstanden te corrigeren. Voorzetlenzen zijn lensimplantaties die extra worden geplaatst in het oog. Het is vergelijkbaar met een contactlens die permanent in je oog wordt geplaatst en deze lenzen worden op één afstand gecorrigeerd.

Verschillende technieken laseren

In onze kliniek bieden wij 3 soorten technieken aan voor een laserbehandeling; Femto LASIK, Advanced PRK en de trans-PRK. Een Femto LASIK behandeling wordt uitgevoerd met een hoornvliesflap. Er wordt dan een flap gemaakt die bestaat uit de bovenste laag van het hoornvlies. Deze flap wordt opzij gelegd, waarna met de laser de bolling van het hoornvlies gecorrigeerd wordt. De flap wordt vervolgens teruggelegd op het gelaserde wondbed. Bij de Advanced PRK en trans-PRK wordt de bovenste laag van het hoornvlies verwijderd met een borsteltje (advanced PRK) of met een laser (trans-PRK) waarna de laser de gewenste oogcorrectie teweegbrengt. Het verschil tussen deze technieken is de manier waarop het epitheel (buitenste laag van het hoornvlies) wordt losgemaakt. Daarnaast is het herstel bij een Femto LASIK behandeling sneller.

Is elke behandeling bij iedereen mogelijk?

Helaas is niet iedereen geschikt voor een laserbehandeling of lensimplantatie. De sterkte kan te hoog zijn, het hoornvlies te dun of er is niet voldoende ruimte om een voorzetlens te plaatsen. Om te bepalen welke behandeling het beste bij jouw ogen en je persoonlijke wensen past, voeren wij eerst een uitgebreid vooronderzoek uit. Na afloop krijg je alle informatie mee om een weloverwogen besluit te kunnen nemen!