Welke oplossingen zijn er bij ouder wordende ogen?

Ouderdom heeft effect op ieders ogen. Wellicht heb jij ook steeds meer behoefte aan het gebruik van een lees- of computerbril. En dat terwijl je het liefst weer alles kan zien zonder bril of contactlenzen. Ik krijg dan ook regelmatig de vraag of een ooglaserbehandeling nog mogelijk is vanaf 40 á 50 jaar, en of een lensvervangende operatie anders een oplossing kan bieden.

Brilvervangende behandeling voor ouder wordende ogen

Deze vraag is moeilijk te beantwoorden zonder eerst een uitgebreid oogheelkundig onderzoek uitgevoerd te hebben. Advies over een brilvervangende behandeling is vanaf circa 40 jaar meer maatwerk door de natuurlijke verandering die in de ooglens plaatsvindt. Een ooglaserbehandeling vanaf 40 jaar is niet per definitie onmogelijk, maar we moeten er wel rekening mee houden dat deze behandeling niet het verouderingsproces van de ooglens stopt of verandert. Daarom stellen wij onszelf bij iedere cliënt de vraag of wij met een ooglaserbehandeling kunnen voorzien in de wensen en de verwachtingen van de cliënt. Als die wens namelijk nadrukkelijk is om ook geen computerbril of leesbril te dragen, dan kan het zijn dat wij hierin niet of slechts van tijdelijke duur kunnen voorzien.

Staar

Daarnaast speelt de ontwikkeling van staar op de ooglens ook een belangrijke rol in de vraag of een ooglaserbehandeling of een lensvervangende operatie aan te raden is. Het is moeilijk te voorspellen op welke leeftijd iemand staar krijgt, dat is voornamelijk afwachten. Een lensvervangende operatie biedt oplossing indien er sprake is van staar, dat wordt een staaroperatie genoemd. Deze operatie kan in sommige gevallen ook uitgevoerd worden als er nog geen sprake van staar is. Soms is het namelijk niet meer te adviseren om een ooglaserbehandeling uit te voeren, maar ziet de oogarts voor de cliënt wel veel voordelen en redenen om al een lensvervangende operatie uit te voeren. De oogarts onderzoekt dan met de cliënt welke type implantlenzen (monofocaal, torisch, multifocaal) het beste passen bij de conditie van het oog en de wensen van de cliënt.

Oplossing op maat

We bieden veel mogelijkheden, maar het is belangrijk om per persoon te kijken wat mogelijk is om zo een helder en eerlijk advies te kunnen vormen. Ik adviseer iedereen vanaf 40 jaar die rondloopt met het idee van een ooglaserbehandeling of lensimplantatie om een vooronderzoek in te plannen. We nemen dan uitgebreid de tijd om te kijken naar je oogheelkundige gezondheid en te luisteren naar jouw wensen, de dingen die jij graag doet en waar je volop van wilt genieten. Je bent van harte welkom!